BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Instrukcja obsługi
Redaktorzy
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

obsluga_instrukcja_obslugi


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Gminy Łomianki to urzędowy publikator teleinformatyczny. Jego celem jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o Mieście i Gminie Łomianki, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych, a także do wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w urzędzie.

Poruszanie się po stronach BIP odbywa się poprzez menu zamieszczone po lewej stronie ekranu. Znajduje się tu wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Dokumenty  takie jak oświadczenia majatkowe, uchwały, zarządzenia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf.  W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Pod przyciskiem Wyszukiwanie – znajduje sie wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez osobę odwiedzającą BIP.

www.bip.gov.pl
- adres URL strony głównej BIP, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umożliwia dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby ją uzyskać, należy wypełnić wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Załącznik:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[obrazek]

Wniosek o udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego[obrazek]

Zarządzenie nr RAG.0050.59.2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego[obrazek]


Zarządzenie Nr RAG.0050.33.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia opłat pobieranych od wnioskodawców stanowiących zwrot kosztów w związku ze sposobem udostępniania lub przekształcania informacji publicznej[obrazek]Zarządzenie Nr RAG.0050.63.2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RAG.0050.33.2014 Burmistrza Łomianek z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia opłat pobieranych [obrazek]