BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

strona_glowna

   

Rodzaj: gmina miejsko-wiejska
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Adres Urzędu: Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Kontakt: tel.: (22) 768-63-24
Fax: (22) 768-63-02

www.lomianki.pl
                               e-mail: umig@lomianki.plPow. całkowita gminy - 38,06 km2

Liczba ludności - na dzień 31.12.2007 r. było 20.748 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2008 r. było 21.150 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2009 r. było 21.667 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2010 r. było 22.193 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2011 r. było 22.624 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2012 r. było 22.999 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2013 r. było 23.366 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2014 r. było 23.660 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2015 r. było 23.986 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2016 r. było 24.328 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2017 r. było 24.656 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
Liczba ludności - na dzień 31.12.2018 r. było 25.058 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały


                            (dane Urzędu Miejskiego w Łomiankach)

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych miejscowościach:

 • Kiełpin - 1.826
 • Dąbrowa - 158
 • Dziekanów Nowy - 434
 • Dziekanów Leśny - 2.306
 • Dziekanów Polski - 1.076
 • Sadowa - 746
 • Łomianki Dolne - 2.373
 • Kępa Kiełpińska - 83
 • Łomianki - 16.056

Przewodniczący Rady Miejskiej: Adam Salwowski

e-mail: biuro.rady@lomianki.pl

Burmistrz: Małgorzata Żebrowska-Piotrak

tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl

Zastępca Burmistrza do spraw technicznych: Paweł Bohdziewicz

tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: umig@lomianki.pl


Zastępca Burmistrza do spraw społecznych: Witold Gawda
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: umig@lomianki.pl 


Skarbnik: Hanna Dąbrowska
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: umig@lomianki.pl


Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • burmistrz w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00,
 • pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.

Godziny przyjęć interesantów:
 • Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska 71 (w kwestiach dotyczących gospodarki przestrzennej)
  poniedziałek w godz. 12.00-18.00
  pozostałe dni w godz. 12.00-16.00
 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115
  poniedziałek i czwartek w godz. 10:00-18:00
  pozostałe dni w godz. 8.00-16.00