BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Małe dotacje
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

otwarte_konkursy_ofertOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU z 25 listopada 2019 r.
Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.
Otwarty konkurs ofert podzielony został na 5, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.----------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.

Otwarty konkurs ofert podzielony został na 6, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.
______________________________________________________________________
************************************************************


PR.523.1.2.2018 - Wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych z inicjatywy burmistrza Łomianek[obrazek]

PR.523.1.2018 - ogłoszenie[obrazek]

Zarządzenie nr RKA.0050.66.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku [obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.64.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku [obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.41.2018 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku [obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.26.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku [obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku [obrazek]

______________________________________________________________________
************************************************************

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Załącznik do OGŁOSZENIA nr WP.523.00001.2017


************************************************************
Zarządzenie Nr RKA.0050.24.2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku [obrazek]

Zarządzenie Nr RKA.0050.5.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku [obrazek]
Formularz oferty [obrazek]
Ramowy wzór umowy [obrazek]
Formularz sprawozdania [obrazek]


************************************************************

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Załącznik do OGŁOSZENIA nr WP.523.00001.2016

************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o kórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.15.2015 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
[obrazek]
----------------------------------------------------------------------------

WP.523.00001.1.2015 - WYNIK KONSULTACJI po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” [obrazek]

PROJEKT „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” [obrazek]
Załącznik do OGŁOSZENIA nr WP.523.00001.2015 [obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o kórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RKA.0050.31.2015 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku[obrazek]
Zarządzenie Nr RAG.0050.1.2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku[obrazek]

Formularz oferty[obrazek]
Ramowy wzór umowy
[obrazek]
Formularz sprawozdania
[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr LXVI/389/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]


OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu  „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]


Projekt programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[obrazek]
Załącznik do Ogłoszenia nr PR.523.1.2014[obrazek]
----------------------------------------------------------------------------


Formularz oferty [obrazek]
Ramowy wzór umowy [obrazek]
Formularz sprawozdania [obrazek]
-----------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”[obrazek]

----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr LIII/ 306/ 2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]
PR.523.5.3.2013 - Wynik konsultacji[obrazek]
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PR.523.5.2013[obrazek]
Zarządzenie Nr RAG.0050.108.2013[obrazek]
Formularz konsultacyjny[obrazek]
Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2014 do konsultacji[obrazek]
 -----------------------------------------------------------------------------
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie po zmianach - tekst jednolity
[obrazek]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania[obrazek]

-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXVI/ 199/ 2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PR.523.1.2012

Załącznik do Zarządzenia Nr RAG.0050.86.2012.doc

Zarządzenie Nr RAG.0050.86.2012

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2013 do konsultacji.pdf

Wynik konsultacji społecznch przeprowadzonych z inicjatywy Burmistrza Łomianek

-----------------------------------------------------------------------------


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uchwała Nr XIX/ 95/ 2011


----------------------------------------------------------------------------------------------------