BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
Wybory do Sejmu i Senatu 13 października 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 25 październik 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Referendum Gminne 2012
Wybory do Europarlamentu 2014
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Zarządzenie Nr RKA.0050.137.2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr RKA.0050.123.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA o otwarciu lokali
Zarządzenie Nr RKA.0050.130.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku [obrazek]

Informacja o liczeniu kart do głosowania - spotkanie

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców

Zarządzenie Nr RKA.0050.129.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.123.2015 Burmistrza Łomianek z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu głosowania w referendum)[obrazek]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RKA.0050.123.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [obrazek]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane ukonstytuowanie oraz szkolenie obwodowych komisji do spraw Referendum odbędzie się 24 sierpnia o godz. 17.00 w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 27 lipca 2015 o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca formy składania wniosków dopisanie do spisu wyborców [obrazek]
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych [obrazek]
Informacja o warunkach udziału w obwodach głosowania utworzonych w kraju [obrazek]
USTAWA O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM [obrazek]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 17.06.2015 [obrazek]